วิธีสร้างมุมมองจากบนลงล่างของฐานข้อมูลของคุณ

วิธีสร้างมุมมองจากบนลงล่างของฐานข้อมูลของคุณ Microsoft …